Home | Informatie en praktijk | Patientgegevens

Patientgegevens

De praktijk heeft van iedere patient een dossier. Hier in wordt alles vermeld wat tijdens consulten of andere afspraken op de praktijk wordt besproken. Dit is privé en alleen toegankelijk voor medewerkers van de praktijk. Wanneer anderen hier informatie over op willen vragen zal er altijd om uw toestemming gevraagd worden aan de patiënt.

Wanneer u patient wordt in een andere praktijk zullen zij uw dossier opvragen en zullen wij dit digitaal doorsturen wanneer u ons heeft laten weten dat u over gaat naar een andere praktijk. Wij zijn dan op de hoogte van uw vertrek en kunnen uw dossier veilig overdragen aan de andere praktijk.