Home | Informatie en praktijk | Uw medisch dossier beschikbaar via LSP

Uw medisch dossier beschikbaar via LSP

Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt), zodat u de juiste zorg krijgt.

 

Dit mag alleen met uw toestemming!

 

U kunt op 2 manieren toestemming geven:

-U levert een toestemmingsformulier in bij uw huisarts.

   U kunt dit formulier vragen aan de assistente

   en weer inleveren als het ingevuld is.

-U geeft toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01051247

 

Voor meer informatie kunt u aan de assistente

een informatiefolder vragen.